ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ឋចាក់រំអិលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  • Automated Batch Retort System

    ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ឋចាក់រំអិលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    និន្នាការនៃការកែច្នៃចំណីអាហារគឺការផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីនាវាតូចៗទៅកាន់សំបកធំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផល។ កប៉ាល់ធំ ៗ បង្កប់នូវកន្ត្រកធំ ៗ ដែលមិនអាចដាក់ដោយដៃបានទេ។ កន្ត្រកធំ ៗ គ្រាន់តែសំពីងសំពោងនិងធ្ងន់ពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ធ្វើចលនា។