ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ឡចំហាយនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

  • Steam& Air Retort

    ឡចំហាយនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

    តាមរយៈការបន្ថែមកង្ហារនៅលើមូលដ្ឋាននៃការក្រៀវចំហាយឧបករណ៍កំដៅនិងអាហារខ្ចប់គឺមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់និងបង្ខំឱ្យកកស្ទះហើយវត្តមាននៃខ្យល់នៅក្នុងមាប់មគត្រូវបានអនុញ្ញាត។ សម្ពាធអាចគ្រប់គ្រងបានដោយឯករាជ្យពីសីតុណ្ហភាព។ មាប់មគអាចកំណត់ដំណាក់កាលជាច្រើនយោងទៅតាមផលិតផលនៃកញ្ចប់ផ្សេងៗគ្នា។