ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ត្រឡាច

  • Trolley

    ត្រឡាច

    ទោចក្រយានត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្វែរថាសដែលផ្ទុកនៅលើដីដោយផ្អែកលើទំហំតូចនិងថាសទំហំរទេះរុញត្រូវគ្នានឹងពួកវា។