ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ការស្រូបយកទឹកឡើងវិញ

  • Water Immersion Retort

    ការស្រូបយកទឹកឡើងវិញ

    ឧបករណ៍ស្រូបយកទឹកប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្តូរលំហូររាវដែលមានតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសីតុណ្ហភាពឯកសណ្ឋាននៅខាងក្នុងនៃនាវា។ ទឹកក្តៅត្រូវបានរៀបចំជាមុននៅក្នុងធុងទឹកក្តៅដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការមាប់មគនៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់និងទទួលបានកំដៅលឿនបន្ទាប់ពីការក្រៀវទឹកក្តៅត្រូវបានកែច្នៃហើយបូមត្រលប់ទៅធុងទឹកក្តៅដើម្បីសំរេចគោលបំណងសន្សំថាមពល។