ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ដែនដីសណ្តរចំណីអាហារអេហ្វស៊ីស៊ី

Delta foodindustries fzc

ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ Delta FZC គឺជាក្រុមហ៊ុនតំបន់ឥតគិតថ្លៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាកាសយានដ្ឋាន Sharjah Airport Free UAE, UAE ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។ Oats, Cornstarch និង Custard Powder ។ ក្រុមហ៊ុនឌីអេសផ្តល់នូវការបាញ់ទឹកចំនួន ២ ឈុតនិងការបង្វិលរ៉ូទែរសម្រាប់ការរំងាប់ទឹកដោះគោនិងក្រែមដែលហួត។ 

Delta foodindustries fzc1