ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងការពុះកញ្ជ្រោល•ផ្តោតលើកំរិតខ្ពស់

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Brahim

Malaysia Brahim's

Brahims (យីហោរបស់ Dewina Food Industries) គឺមានន័យដូចអាហារឆ្ងាញ់ងាយស្រួលនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច។ យើងផ្តល់នូវការសងសឹកចំពោះពួកគេដោយជំនួសយីហោជប៉ុន។ ការស្ទង់មតិនេះកំពុងប្រើប្រាស់ល្អណាស់ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតការស្ទង់មតិជប៉ុនអតិថិជនផ្តល់ការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ឌីអេសធីដូចខាងក្រោម៖

Malaysia Brahim's1
Malaysia Brahim's02
Malaysia Brahim's3